Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
PRZEDSZKOLA NR 31 „Bajeczka”

Przedszkole nr 31 „Bajeczka” w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole31.eu/

 • Data publikacji strony internetowej: 04.11.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre treści nie są dostępne cyfrowo.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2022 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Anna Kowalska.
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni
 • Adres: ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia
 • E-mail: przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
 • Telefon: 58 623 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

WAKACJE W PRZEDSZKOLU


miesiąc LIPIEC – przerwa wakacyjna

Prosimy o informację na temat korzystania z przedszkola w okresie wakacji – SIERPIEŃ – (cel: organizacja pracy oraz wyżywienia).

Druk dostępny jest u nauczycielek w grupie i należy złożyć go
do 26 maja 2023r.

W Informacji proszę określić tygodnie/dni korzystania z placówki.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

GDYNIA NA FALI

Nasze przedszkole bierze udział w programie z ramienia Gdyńskiego Centrum Sportu „Gdynia na fali”. Celem programu jest wzmocnienie więzi najmłodszych mieszkańców miasta z morzem i regionem morskim, promocja wiedzy o żeglarstwie i bezpiecznym zachowaniu w wodzie i jej okolicach.

Puchatki i drukarki 3D

W piątek – 10 marca – Puchatki wzięły również udział w warsztatach z druku 3D. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia urządzeń, a także obserwowały proces drukowania przedmiotów. Mogły również wziąć do ręki i obejrzeć gotowe przedmioty.

Pani kucharka w Puchatkach

Piątek – 10 marca – w grupie Puchatki był niezwykle interesujący. Najpierw grupę odwiedziła kucharka z przedszkolnej kuchni, pani Patrycja, która opowiedziała dzieciom, na czym polega zawód kucharza i jak wygląda przedszkolna kuchnia. Dzieci zadawały mnóstwo pytań i zaciekawieniem słuchały odpowiedzi. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje ciasto i w jaki sposób łączy się ze sobą następujące składniki. Pani Patrycja pokazała dzieciom jak mieszać mąkę z solą. Zmieszane składniki były bazą do przygotowanej później masy solnej, z której dzieci robiły obwarzanki.

Gdyński Maraton Juniorów w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni

Gumisie i Smerfy wzięły udział w I Gdyńskim Maratonie Juniorów. Mieliśmy do wykonania dwa zadania, wysłać zdjęcia z charakterystycznymi miejscami w Gdyni, które były określone w regulaminie i stworzyć wiersz albo piosenkę o Gdyni. Po wykonaniu tych zadań dostaliśmy się do wielkiego finału konkurs, który odbył się 10 lutego w SP 23 w Gdyni. Super zabawa w trzech konkurencjach – sport, wiedza i plastyka. Grupy były podzielone na te trzy zespoły. W kategorii – przedszkola Gumisie zajęły II miejsce.
Cudowna zabawa w dniu 97. urodzin Gdyni i fantastyczne nagrody to był fantastyczny dzień dla Gumisiów.

97. urodziny Gdyni

Przedszkolaki z grupy Gumisie tak zaprezentowały się podczas uroczystości z okazji Urodzin Gdyni w naszym przedszkolu. W związku z konkursem plastycznym organizowanym przez nasze przedszkole była to bardzo ciekawa, kolorowa i radosna uroczystość połączona z wizytą gości z innym przedszkoli i rozdaniem nagród. Jedna praca z naszej grupy również dołączyła do grona prac konkursowych, wykonała ją Zuzia, która otrzymała nagrodę i dyplom za udział w konkursie. Gratulujemy 🙂

Każda grupa przygotowała piosnkę, taniec, wiersz lub inną formę artystyczną do uczczenia tego dnia. Nasze Gumisie w pięknej oprawie scenicznej powiedziały wiersze o stworzeniach żyjących w Morzu Bałtyckim, które tak blisko naszej Gdyni się znajduje.

Gumisie wykonały wspólną pracę przedstawiającą nasza najbliższą okolicę z przedszkolem i wokół niego.

„Gdyńskie żaglowce z figur geometrycznych” – konkurs międzyprzedszkolny

Nasze przedszkole zorganizowało konkurs dla gdyńskich przedszkoli pod tytułem „Gdyńskie żaglowce z figur geometrycznych”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Z 53 prac wyłoniliśmy zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych:

I miejsce: Zosia K.; Miłosz Cz.; Martyna S.; Amelia W.

II miejsce: Stefan J.; Nel T.; Gabriela S.; Maksymilian B.;

III miejsce: Antoni Cz.; Liwia C.; Wojciech R.; Liliana G.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste rozdanie nagród do naszego przedszkola dnia 15 lutego 2023r. na godz. 10.00