Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna B

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Maj

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Pierwszy dzień wiosny

20220321_105828Pierwszego dnia wiosny było u nas kolorowo.  Zaczęło się od tajemniczego listu i związanymi z nim tajemniczymi zadaniami..udało się je wszystkie rozwiązać. Pani Wiosna została uratowana 🙂
Pierwszy dzień wiosny jest również Światowym Dniem Zespołu Downa-popularnie nazwany Dniem Kolorowej Skarpetki. Z tej okazji Smerfy przyłączyły się do celebrowania tego dnia 🙂

Zamierzenia wychowaczo – dydaktyczne na miesiąc MARZEC

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do własciwego dbania o higienę jamy ustnej oraz dbania o swoje zdrowie
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanka;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2, 3.

Dzień Lego u Smerfów

Dnia 28.01 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lego. Święto to powstało na cześć złożenia patentu przez Godtfreda Kirka Christiansena na klocki lego w 1958 roku.

Wśród dzieci jest wielu miłośników klocków lego. Ten dzień był okazją do wspólnego konstruowania z klocków lego i nie tylko.  Układanie klocków pobudza wyobraźnię i kreatywność. Dzieci wymyślały budowle różnego rodzaju, współdziałały w zabawie, a co najważniejsze! BARDZO DOBRZE SIĘ BAWIŁY!

A o to relacja z dzisiejszego dnia 🙂

20220128_090703IMG-20220128-WA0013 IMG-20220128-WA0014 IMG-20220128-WA0015 IMG-20220128-WA0016 IMG-20220128-WA0017 IMG-20220128-WA0018 IMG-20220128-WA001920220128_095302 20220128_095317 20220128_095330 20220128_095346 20220128_095421 20220128_095437 20220128_095544 20220128_095616 20220128_095951 20220128_10001120220128_09503920220128_09511220220128_09515320220128_095216