Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna

Zabawa Andrzejkowa – 27.11.2018

SZANOWNI RODZICE,

Serdecznie zapraszamy na wspólną
„ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ”,
która odbędzie się 27 listopada (wtorek) o godz. 16.15 w naszej sali.
W czasie zabawy będziemy wróżyć, tańczyć, pląsać i brać udział w konkursach!
Prosimy o przybycie na zabawę w przebraniu oraz
przyniesienie ze sobą podgrzewaczy (malutkich świeczek) i dobrego humoru.
Dziękujemy i zapraszamy!!!

3618_andrzejki2_napis

Zebranie z Rodzicami 21.11.2018

Serdecznie zapraszamy na

ZEBRANIE Z RODZICAMI
które odbędzie się 21.11.2018 (środa)
o godzinie 16:15 w naszej sali.
Celem spotkania jest omówienie wyników wstępnej obserwacji
oraz spraw bieżących.
Na zebranie zapraszamy bez dzieci.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE V „GUMISIE”:

 wie, jak wygląda mapa Polski, wymienia i wskazuje nazwy miast i głównych rzek naszego kraju;
 wie, że Warszawa jest stolicą Polski i gdzie jest położona;
 zna symbole narodowe;
 potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
 utrwalenie nazw członków rodziny;
 wprowadzenie litery M, m;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 doskonalenie motoryki małej;
 poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 wprowadzenie litery D, d;
 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 wprowadzenie liczby 4;
 wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności pomagania zwierzętom;
 doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 integrowanie grupy przedszkolnej;
 utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 wprowadzenie liczby 5.

polska-ojczyzna-flaga-polski-mapa-polski

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Mija kolejny miesiąc naszych wspólnych zabaw i nauki w przedszkolu. W tym miesiącu czeka nas wielkie wydarzenie – 100-rocznica odzyskania niepodległości Polski.
Dziecko:
– wie jakie są barwy narodowe, jak wygląda flaga i godło Polski, jak należy się zachować podczas narodowych świąt;
– słucha opowiadania i próbuje wypowiadać się na jego temat;
– doskonali orientację i spostrzegawczość;
– uczy się bezpiecznego poruszania się po drogach;
– poznaje koła i wyróżnia się spośród innych kształtów;
– stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, w);
– stosuje określenia: dużo-mało;
– uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy;
– rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa;
– doskonali koncentrację i sprawność manualną;
– układa kompozycje z dostępnego materiału np. przyrodniczego;
– prowadzi obserwację zjawisk przyrody;
– poznaje zasady dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych;
Ważne wydarzenia grupy:
– Dzień Niepodległości -100-rocznica

45879621_1129355490563770_1052977911981670400_n 46084831_623470194722002_2752993308530704384_n
– Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
– Światowy Dzień Pluszowego Misia

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Minął nasz wspólny miesiąc w przedszkolu. Lepiej się już znamy, chętniej się wspólnie bawimy, sporo się już dowiedzieliśmy i coraz więcej się uczymy. W tym miesiącu czeka nas również wiele atrakcji.
Dziecko:
– rozróżnia i nazywa popularne warzywa, poznaje je różnymi zmysłami, segreguje je ze względu na kształt;
– poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole podczas posiłków;
– utrwala pojęcia: wysoki-niski, gra w grę domino przestrzegając zasad;
– doskonali sprawność manualną ręki;
– uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić;
– próbuje odróżniać drzewa iglaste od liściastych;
– rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę;
– uczy się wierszyków i piosenek na pamięć;
– wyraża się twórczo w działaniach plastycznych;
– wykorzystuje materiał przyrodniczy, zgodnie współpracuje z innymi dziećmi;
– nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku;
– poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne, poznaje ich tryb życia;
– posługuje się liczebnikach porządkowymi w zakresie 3;
– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;
– uczy się panować nad tremą i emocjami;
– uczestniczy w uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych;

Ważne wydarzenia grupy:
– pasowanie na Przedszkolaka
– Dzień Edukacji Narodowej
– „Dzień Ziemniaka”

 

I TAK MIJAJĄ NAM PRZEDSZKOLNE DNI…

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

 IMG_20180918_092151 IMG_20180918_092841 IMG_20180918_092953 .IMG_20180918_091715 IMG_20180918_091727 IMG_20180918_092157

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DSC_1270

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – 17.10.2018

 Resized_20181017_153825_2902 Resized_20181017_153912_3900 Resized_20181017_154033_2606 Resized_20181017_154508_2484

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Serdecznie witamy kochane dzieci i ich rodziców w nowym roku szkolnym w grupie I „Pszczółek”.
Dziecko:
– poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby;
– poznaje swój znaczek w szatni, dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie, ćwiczy samodzielność;
– poznaje imiona dzieci w grupie;
– uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe;
– stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe;
– poznaje zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie;
– w skupienia słucha utworów literackich;
– poznaje różne środowiska przyrodnicze (ogród, sad, las);
– prowadzi obserwacje przyrodnicze, uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania;
– klasyfikuje i przelicza elementy w zakresie trzech;
– poznaje pojęcia : wysoki-niski, segreguje ze względu na kształt, poznaje podstawowe barwy;
– poznaje zasady gry domino;
– doskonali sprawność manualną, próbuje prawidłowo trzymać kredkę;
– rozróżnia i nazywa popularne owoce;
– poznaje znaczenie spożywania owoców dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole;

Ważne wydarzenia grupy:
– zebranie grupowe dla rodziców
– „Sprzątanie Świata”
– „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”