Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Wioleta

Powitanie Wiosny.

21 Marca witaliśmy nową porę roku Wiosnę. Dzieci własnoręcznie zrobiły panią Marzannę z którą to wybraliśmy się na pierwszy wiosenny spacer do naszego drzewka „Pana Krzysztofa”, które obserwujemy codziennie przez nasze okno z sali. Dzieci ze śpiewem na ustach wygoniły panią Zimę – Marzannę daleko, daleko hen do morza.

IMG20220321092753 IMG20220321092805 IMG20220321093316 IMG20220321093912_BURST000_COVER

W czwartek, 17 marca, mali ogrodnicy z grupy V „GUMISIE”  z pomocą pani Marty poszerzyli cebulową hodowlę o kolejne sadzonki warzyw. Do pięknie wyrastającego na parapecie okna szczypioru dołączyły ziemniaki. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają, kiedy z ziemi zaczną wyrastać młode pędy ziemniaka.

We wtorek 8 marca 2022 w kąciku przyrodniczym na parapecie okna pojawił się cebulowy ogródek Gumisiów. Dzieci, z pomocą pani Marty, sadziły do przyniesionych doniczek i ziemi swoje cebulki. Podekscytowane tym, że zamieniły się w małych ogrodników, z zaangażowaniem zabrały się do pracy. Podlewały wsadzone do ziemi cebule i co chwila podchodziły, żeby sprawdzić, czy czasem któraś cebulka nie zaczęła już kiełkować. Efekty pracy dzieci przedstawiają załączone zdjęcia.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza i fotografa; ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).