Informacje dla grupy: Muminki

Informacje z grupy Muminki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

– Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo.
– Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych zjawisk.                      – Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „f”, doskonali analizę i syntezę głoskową,        – Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
– Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzmienie.
– Wykonuje improwizacje ruchowo – taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo
– Nauka prognozowania pogody na podstawie chmur.
– Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek.
– Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
– Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji
-Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróży.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.        – Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
– Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.
– Wymyślanie nowych konstrukcji latających z papieru, doskonalenie orientacji na kartce.    – Uczestniczy w zabawach sprawnościowych, doskonali równowagę.
– Tworzenie książki albumu o pojazdach latających. Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych. Dostrzega cechy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
– Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku. Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery  b, doskonali analizę i syntezę głoskowa.
– Doskonali koordynację wzrokowo – ruchową podczas kalkowania ptaków.
– Klasyfikuje klocki według kształtu, wielkości, koloru i grubości. Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np motyli i kwiatów. Stosowanie określeń :mniej, więcej.

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na zajęcia plastyczno – techniczne, pt. „Wielkanoc tuż, tuż – koszyczek stwórz”, na których jak sama nazwa wskazuje postaramy się wykonać koszyczek. Nie będzie to jednak zwykły koszyczek a EKOLOGICZNY :)
Wykonamy go z…. plastikowych butelek.
Prosimy o zapatrzenie się w niezbędne artykuły i surowce wtórne, które ubogacą nasze dzieła :)
Data spotkania: 20.03.2018 – wtorek
Czas spotkania: 16.30
Miejsce spotkania: Sala Muminków
Serdecznie zapraszamy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE I KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC MARZEC

– Poznaje zasady zdrowego żywienia
– Porównuje objętość naczyń, odmierza wspólną miarą.
– Przestrzega zasad higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
– Rozumie konieczność dbania o higienę ciała.
Prawidłowo stosuje określenia dotyczące czasu: rano, popołudniu, wieczorem, przed, po.
– Odczuwa odpowiedzialność za własne zdrowie, zna zasady zdrowego trybu życia.
– Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.
– Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.
– Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.
– Poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens.
– Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.
– Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.
– Zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania masy przedmiotów z wykorzystaniem wagi szalkowej.
– Wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.
– Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawiska atmosferycznych
– Poznaje rośliny chronione
– Doskonali umiejętności wokalne i taneczne.
– Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków
– Dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych.
– Poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno. Odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych.
– Poznaje zapis liczby „10”, porównuje liczebność zbiorów.
– Zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza.
– Potrafi nakryć do stołu, zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawianie zastawy stołowej.
– Wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury.
– Potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter.
-Poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesią LUTY

Uczestniczy w polisensorycznym badaniu wody zbiorniki i cieki wodne na mapie i globusie Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego
Słucha legendy związanej ze stolicą Polski
Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery ,,n”, doskonali analizę i syntezę głoskowa
Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Poznaje obraz graficzny liczby 8 Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą.
Poznaje bieg wody od ujścia do kranu. Rozumie konieczność ochrony czystości wód Projektowanie gry planszowej ,,Z biegiem Wisły”
Organizowanie kącika żywiołu,gromadzenie skarbów, eksponatów, obserwacji prowadzenie
Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób.
Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów
Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery ,,y”, doskonali analizę i syntezę głoskowa Słucha tekstów, wypowiada się na dany temat i potrafi działać zgodnie z instrukcją
Ćwiczy koordynację wzrokową ruchową i orientację na kartce
Poznaje zapis graficzny cyfry 9.
Prowadzi badania i obserwacje, prawidłowo formułuje wnioski
Posługuje się liczebnikami porządkowymi
Określa strony ciała i kierunki przestrzeni.
Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie Dostrzega własny wpływ odczucia nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy odczytuje wybrane symbole na mapie i z rówieśnikami
Poznaje kulturę, mieszkańców globusie
Poznaje cechy i zwierzęta Ameryki
Uważnie słucha krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjące tam zwierzęta
Ćwiczy muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE I DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 • Przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych.
 • Rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi.
 • Wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat.
 • Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych.
 • Utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr.
 • Dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy.
 • Poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji i obrażania.
 • Rozumie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób i jego możliwości nie stanowią o jego wartości.
 • Wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych.
 • Uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Wzbogaca doświadczenia w zakresie porównywania masy z wykorzystaniem wagi szalkowej.
 • Poznaje tradycje zabaw karnawałowych.
 • Słucha piosenek i utworów muzycznych ze zwróceniem uwagi na treść, język, okoliczności w jakich są śpiewane, charakterystyczne elementy rytmiczne, melodyczne.
 • Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym • Integruje się z innymi dziećmi oraz odczuwa radość i nastrój wspólnej zabawy. • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny.
 • Zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków.
 • Dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje, tradycje i zainteresowania.
 • Formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny.
 • Odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym.
 • Docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.
 • Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego.
 • Słucha legendy związanej ze stolicą Polski.
 • Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą.
 • Poznaje bieg wody od ujęcia do kranu.
 • Rozumie konieczność ochrony czystości wód.

Styczniowe piosenki

Dwanaście miesięcy” – piosenka.
1. Styczeń, luty – zimno wszędzie.
Co to będzie? Co to będzie?
Marzec, kwiecień, maj i czerwiec
– coraz cieplej, coraz lepiej!
Ref. Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
2. Lipiec, sierpień – to wakacje.
Macie rację! Macie rację!
Wrzesień słonkiem nas zawoła
– idą dzieci do przedszkola.
Ref. Tralala, tralala! …
3. A październik i listopad
– jesień złota, no i słota…
Grudzień cieszy nas świętami,
Kolędami, prezentami.
Ref. Tralala, tralala! ….

„Babcia tańczy rock and rolla” – tekst piosenki
Styczeń jest zimno mi dzwonię do babci drzwi,
kwiatki trzymam oraz magnetofon mam od mamy.
Babciu, cześć! Zdrowia moc życzę ci, teraz chodź,
rękę daj, kości zardzewiałe rozruszamy.

Zamiast śpiewać babci sto lat,
tańczę z babcia rock and rolla.
Już sąsiadki się zleciały,
razem z nami tańczyć chciały,
miauczy kot, szczeka pies,
moja babcia fajna jest.
Już muzyka śnieg rozgrzewa,
zaszumiały nagle drzewa,
zabłyszczała nam ulica
tańczy cała już dzielnica,
miauczy kot, szczeka pies,
moja babcia fajna jest.

Słońce już poszło spać, rano chce wcześnie wstać.
Księżyc na niebie granatowym jasno świeci.
Babci dzień kończy się, tańców dość ale chcę
jeszcze raz babci mojej życzeń dać bukiecik

I jeszcze kilka propozycji zimowych zabaw logopedycznych:

Karnawałowy bal baloników

Nadmuchiwanie baloników – ćwiczenia te wzmacniają i regulują siłę wydechu.
Przygotowujemy  baloniki w różnych kolorach i kształtach. Wspólnie z dzieckiem nadmuchujemy najpierw proste balony, następnie trudniejsze. Kto nadmucha szybciej? Kto więcej?
Nawet jeśli nie udało się nadmuchać baloników do końca, one i tak cieszą się, że mogą  tańczyć z nami.
Podrzucamy baloniki, dmuchamy na nie tak, by „tańczyły” w powietrzu. Włączamy muzykę. Umawiamy się z dzieckiem, że tańczymy tylko wtedy, gdy gra muzyka. Gdy przestanie, musimy zatrzymać  się i złapać któryś z baloników. Ponownie włączamy muzykę – i pląsamy z balonikiem. Co to? Jeden balonik pękł i uchodzi z niego powietrze: robimy wdech i wraz z wydechem, coraz ciszej wypowiadamy: sssssss. Następne baloniki pękają! Wraz z wydechem wypowiadamy: ssssssss raz ciszej, raz głośniej.

Karnawałowe ciasteczka

Przygotowujemy plastikową rurkę oraz wycięte z papieru białe kółka – to będą nasze ciastka . Dodatkowo wycinamy z kolorowego papieru małe kółeczka, gwiazdki itp. (średnica ok.1 cm). Posłużą one do ozdabiania „ciasteczek” (czekoladki, owoce, cukierki itp.). Na stole  kładziemy „ciastka”, a obok nich, w pewnej odległości, ozdoby.
Teraz ozdobimy nasze „ciasteczka” kolorowymi „czekoladkami”, „cukierkami” kandyzowanymi i świeżymi „owocami” itd.  Przy pomocy plastikowej rurki włożonej do buzi, dziecko przenosi ozdoby (po jednej) i układa na ciastkach. Wymaga to dotknięcia i przyssania każdego kółeczka do rurki oraz przeniesienia go na ciastko. Nie wolno używać rąk!
Ćwiczenie nie należy do łatwych. Aby pomóc dzieciom, można im poradzić, by spróbowały wciągać powietrze tak, jak przy piciu soku przez rurkę. Dopiero gdy kółeczko dotknie „ciasteczka”, przestajemy wciągać powietrze i ozdoba już jest na miejscu. Mmmm, smacznego!

Brrr! – rozgrzewamy się

Ale zimno! Wróciliśmy ze spaceru i musimy się rozgrzać! Powtarzamy cichutko : brrr. Oj, wciąż jesteśmy zmarznięci! Trzęsie się mama i synek, a nawet córeczka ! Powtarzamy głośno: dddddd,  brrrrrrr.A najbardziej zmarzły rączki. Jak je rozgrzać?  Spróbujmy podmuchać – dmuchamy na ręce długo i jednostajnie. Nie pomaga… Może inaczej? Będziemy szybko dmuchać! – krótkie, rytmiczne wydechy – dmuchanie raz na jedną dłoń, raz na drugą. Może chuchanie rozgrzeje nasze ręce? Chuchamy raz na jedną, raz na drugą dłoń – hu, hu, hu… Nareszcie się rozgrzały! Nasza lala (miś itp.) też zmarzła… Dmuchamy, a potem chuchamy na lalkę, maskotkę. Już jej ciepło…

Bal przebierańców

W karnawale popularne są bale, a najlepszy bal, to bal przebierańców. Ale za co możemy się przebrać? Znowu za królewnę, rycerza, batmana, wróżkę?? O nie! Wymyślimy coś nowego, coś innego. Może za węża, który syczy głośno: sssssss (powtarzamy). Może za pszczołę, która bzyczy: bzzzzz, bzum, bzum. Albo bąka, który odzywa się : bazzz, bazzzz. Za świerszcza, który pięknie gra : cyt, cyt, cyt? Nieee, najlepiej za pajacyka z wesołymi dzwoneczkami na czapeczce: dzyń, dzyń, dzyń, dyń, dyń, dyń
Na balu gra muzyka: grają skrzypeczki: tirli, tirli, tirli tu…, gra też trąbka: trutu, trutu, trututu, trata, trata, tratata…, teraz dołączyło pianino: piano, piano, pianoooo, a potem perkusja: dum, dum, dum, taka, dum, taka…. . Jakie jeszcze instrumenty zagrają na balu? Zachęcajmy dziecko, by samo wymyśliło, jak mogą odzywać się instrumenty. Możemy też urządzić bal dla lalek i zadbać o to, by do tańca przygrywała im muzyka!