Informacje dla grupy: Smerfy

Informacje z grupy Smerfy

11 Październik [u nas 12 :)] – Dzień Dziewczynki

Naj…naj…najpiękniejsza, czyli wybory Małej Miss

1. Prezentacja Kandydatek…na czerwonym dywanie :)
20201012_090750 20201012_090812 20201012_090927 20201012_090915 20201012_090900 20201012_090846 20201012_090835 20201012_090823 20201012_090949 20201012_091006 20201012_091021 20201012_091037 20201012_091055 20201012_091111

2. Jury
20201012_090455

3. Konkurencje…

 MISS PODSKOKÓW
20201012_091255 20201012_091257 20201012_101236

MISS OBROTÓW
20201012_091815 20201012_091826
received_2729421027273643 - Kopia (2)

MISS TAŃCA
20201012_092333 20201012_092337 20201012_101434

MISS RÓWNOWAGI
20201012_092717 20201012_092721 20201012_102108

MISS RZUTU
20201012_092947 20201012_093021 20201012_101802

MISS KLASKANIA
20201012_093328 20201012_093329 20201012_101408

MISS UŚMIECHU
20201012_093442 20201012_093443 20201012_101721 - Kopia

MISS SPOSTRZEGAWCZOŚCI
20201012_093843 20201012_093850 20201012_102216 - Kopia

 MISS WYCINANIA
20201012_094144 20201012_094146 20201012_102301

MISS TUPANIA
20201012_094443 20201012_094445 20201012_101042

MISS ŚPIEWU
20201012_095036 20201012_095056 20201012_095108 20201012_095126 20201012_095136 20201012_095146 20201012_095201 20201012_095227 20201012_102040 - Kopia

MISS LICZENIA
20201012_095716 20201012_095723 20201012_102132

 

MISS SZYBKOŚCI
20201012_100208 - Kopia20201012_100243 - Kopia20201012_101212

MISS RZUTU
20201012_100629
20201012_100633 20201012_101835 - Kopia

4. Każda dziewczyna – czy ta DUŻA czy ta  mała – to jedyna w swoim rodzaju Miss :)

20201012_102533 20201012_102533 - Kopia 20201012_102533 - Kopia (2) 20201012_102533 - Kopia - Kopia 20201012_102529 20201012_102515 20201012_102515 - Kopia 20201012_102510 20201012_102510 - Kopia

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych regionach świata;
 • ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;
 • ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych;
 • zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów;
 • wprowadzenie litery A, a oraz E, e;
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;
 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych,
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci;
 • zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
 wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
 wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
 rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
 integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
 doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
 rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
 rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;
 podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
 rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
 utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
 rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
 polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
 rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchaniei identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

„NIEZNANE ZWIERZĘ”

Piątek 12.06.2020

Cele ogólne:
– poszerzanie wiadomości przyrodniczych

1.„Kto w lesie mieszka” – wysłuchanie wiersza Czesława Janczarskiego, rozmowa kierowana na jego temat.

„Kto w lesie mieszka” Czesław Janczarski
Miło jest chodzić
po leśnych ścieżkach.
A wiecie, dzieci,
kto w lesie mieszka?
Mieszka tu sarna,
co biega prędko
– Nie bój się dzieci, zgrabna sarenko!
A tu widzicie
rudego lisa.
Potrząsa kitą,
oczami błyska.
Ten ptak wesoły
to sroczka miła,
co w bajce dzieciom
kaszkę warzyła.
Zajączek skubie
trawy i zioła.
Ujrzał w drzewie
pstrego dzięcioła.
kukułka kuka
daleko, blisko…
jeż w suchych liściach ma legowisko.
W lipowej dziupli
wiewiórka mieszka.
Poproście, może
da wam orzeszka…
Sowa dzień cały
drzemała smacznie.
A teraz, w nocy
polować zacznie.

R. zadaje dziecku pytania:
Jakie zwierzęta zostały wymienione w wierszu?
Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w lesie?
Czy któreś z zwierząt widziałeś/łaś osobiście?

2. „Zwierzęta leśne” – zabawa językowa, ćwiczenie narządów mowy.

Kukułka: ku-ku, ku-ku;
Wrona: kra, kra;
Dzięcioł: stuk – puk, stuk- puk;
Sowa: uhu- uhu;
Wilk: auu…;
Dzik: chrząkanie.

Następnie R. prezentuje dziecku filmik o zwierzętach leśnych i opisuje poszczególne zwierzęta. Mówi, które zna, a których nie, następnie odczytuje nazwy z podziałem na zwierzęta roślinożerne i drapieżniki.

Roślinożerne: sarna, jeleń, zając, wiewiórka, dzik.

Drapieżniki: wilk, lis, kuna, borsuk, sowa.

R. zadaje pytania: Jak myślisz co jedzą zwierzęta roślinożerne, a czym odżywiają się drapieżniki?
Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Jak należy się zachować, kiedy zobaczymy w lesie dzikie zwierzę?

R. prosi o uzasadnienie, dlaczego kontakt z dzikimi zwierzętami może być niebezpieczny: Co może się stać, gdy napotkamy żmiję, niedźwiedzia, wilka, dzika?
Rodzic zwraca uwagę również na to, że dzikie zwierzęta atakują ludzi wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Raczej chronią się przed ludźmi niż wychodzą im naprzeciw.

3. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ruchowa.

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi.
My się go boimy, na palcach chodzimy,
jak się zbudzi, to nas zje, jak się zbudzi, to nas zje.
Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi.
Druga godzina – niedźwiedź chrapie.
Trzecia godzina – niedźwiedź łapie!

4. „Pies przyjacielem człowieka” – rozmowa kierowana.

Rodzic pokazuje ilustracje ze zdjęciami psów różnych ras, podaje nazwy ras (owczarki, labradory, teriery, husky, mopsy, rottweilery, amstaffy, yorki). Dziecko rozpoznaje wśród zdjęć wymienione rasy. Następnie układa podpisy do ilustracji (zdjęć) przedstawiających psy (czytanie globalne): kundel, labrador, mops, itd.

RASY PSÓW  RASY PSÓW word

Rodzic pyta czy prawdziwe jest powiedzenie: Pies przyjacielem człowieka.
Jeśli tak, to w jakich sytuacjach przejawia się ta przyjaźń? Dziecko podaje przykłady. Następnie zastanawia się, w jaki sposób należy dbać o psa.

5. „Bądźmy bezpieczni” – tworzenie z dzieckiem kodeksu właściwego zachowania się wobec nieznanych zwierząt np. psów.
R. prowadzi rozmowę, podczas której dziecko ustala z rodzicem zasady, jakich należy przestrzegać wobec nieznanych zwierząt.
R. zadaje pytania pomocnicze: Czy wszystkie psy są przyjazne? Czy można pogłaskać nieznanego psa? Czy należy uciekać przed psem, który nas goni? Czy można odwracać się tyłem do dużego psa? Czy można patrzeć psu prosto w oczy? Jaką pozycję przyjąć w razie ataku psa? W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne?

Ustalają czego nie wolno robić, kiedy spotka się na swojej drodze obcego psa (podchodzić zbyt blisko, zaczepiać, zabierać czegoś, uciekać) dziecko rysuje lub zapisuje daną zasadę na arkuszu papieru. R. mówi: Pies, gdy zamierza zaatakować, wysyła następujące sygnały: jeży sierść, „kładzie” uszy, stoi na sztywnych łapach, ma uniesiony ogon, ma odsłonięte, dobrze widoczne zęby, warczy. Jeśli pies zaatakuje, należy: Zachować spokój. Wezwać pomoc (jeśli to możliwe i ktoś dorosły jest w pobliżu). Nie uciekać (pies ma wrodzony instynkt drapieżcy i podejmie pogoń). Nie szarpać się (zwierzę zaciśnie szczęki jeszcze mocniej). Nie patrzeć mu w oczy (zwierzę poczuje się drażnione i prowokowane). Przyjąć pozycję „żółwia”.

Rodzic prezentuje pozycję „żółwia”.
Dziecko powtarza ćwiczenie kilkakrotnie:

– spleść dłonie do wewnątrz,
– schować kciuki do środka,
– założyć ręce na kark i osłonić nimi również uszy,
– przykucnąć,
– przyciągnąć głowę do kolan,
– rozstawić stopy na zewnątrz.

6. „Uwaga, zły pies!” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko biega po dywanie, a na sygnał Rodzica przybiera pozycję „żółwia”.

7. „Niebezpieczna dżungla” – zabawa muzyczno-ruchowa.

Dzieci maszeruje po dywanie przy akompaniamencie bębenka – wybiera się do dżungli, w której czyha wiele niebezpieczeństw. Na hasło Rodzica wykonuje wcześniej otrzymane instrukcje:

– Śpiący lew – chodzi cicho na palcach (nie może obudzić lwa).
– Zwisający wąż – schyla się i idzie pochylone blisko podłogi.
– Rwący strumień – ostrożnie przeskakuje po kamieniach.

8. Zadania w Kartach Pracy

5-latki
Praca z KP4.32a – poszerzanie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Praca z KP4.32a – poszerzanie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Praca z KP4.32b – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

6-latki
Praca z KP4.37a – rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Praca z KP4.37a – odnalezienie ukrytych zwierząt i zaznaczenie ich.
Praca z KP4.38b – kącik grafomotoryczny, rozwiązywanie działań, zapisywanie wyników.
Praca z KP4.37b – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia związane z zachowaniem w obecności psów, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia.

„Świat zwierząt w Polsce”

Środa 10.06.2020

Cele ogólne:
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców
– doskonalenie umiejętności czytania symboli

1. „Gimnastyka dla dzieci w domu”


2. „Tylko raz” – wysłuchanie wiersza Mieczysławy Buczkówny i rozmowa na temat jego treści.

„Tylko raz” Mieczysława Buczkówna

Chcą żyć jak i ty żyjesz,
Wszystkie na świecie zwierzęta –
I mrówki, i żaby, i żmije,
I pszczoła wiecznie zajęta.
I paź królowej – motyl
Niech fruwa tęczowozłoty,
I ślimak środkiem dróżki
Niech pełznie, wystawia różki…
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
Biedronce, jak kropki liczy,
Jaskółce, jak gniazdko kleci,
Jak pająk rozsnuwa sieci.
Niech skacze pasikonik,
Niech świerszczyk w trawie dzwoni…
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.
Jak i ty – żyją tylko raz.

Po przeczytaniu wiersza R. prowadzi rozmowę:
O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu?
Gdzie można je spotkać?
Co jest ich wspólnym marzeniem?

R. podkreśla, że niezależnie od gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest potrzebny, dlatego należy mu się szacunek.

3. „Parki narodowe” – rozmowa kierowana przy mapie Polski.

mapa-polski-parki-narodowe

R. rozmawia z dzieckiem na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Pyta o skojarzenia dziecka ze słowem „park”:
Czym jest park narodowy?
Czy byliśmy w jakimś polskim parku narodowym?
Po co tworzy się parki narodowe?
Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną i dlaczego?
Jak zachowywać się w parkach narodowych (czego nie wolno robić)?

zakaz

Więcej informacji na temat parków, link:
http://www.msw-pttk.org.pl/dokumenty/parki_narodowe.html

4. Zadania do wykonania w kartach pracy:

5-latki: Praca z KP4.31a – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej.
Praca z KP4.31b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

6-latki: Praca z KP4.36a – nazywanie zwierząt, dzielenie nazw na głoski, zapisywanie pierwszej i ostatniej litery.
Praca z KP4.36b – pisanie wyrazów po śladzie, odczytywanie prostych wyrazów, nazywanie zwierząt i łączenie ich z odpowiednim wyrazem.

„Z wizytą w zoo”

Cele ogólne:
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo
– rozbudowywanie słownika
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów.

1. „Porządkujemy zoo”– zabawa językowa.
R. podaje nazwę wybranego zwierzęcia zamieszkującego zoo: małpa, zebra, wilk, lis, antylopa, hipopotam, papuga i inne, których nazwy są zgodne fonetycznie z zapisem. Dziecko dzieli nazwę na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę.

2. „Mapa świata” – rozmowa kierowana przy mapie świata.

mapa
„Mapa świata” – rozmowa kierowana. Rodzic prezentuje dziecku mapę świata, wskazuje kontynenty i podaje ich nazwy. Prezentuje fotografie zwierząt zamieszkujących różne kontynenty. Wspólnie z dzieckiem odszukuje na mapie Afrykę. Prezentuje fotografie zwierząt afrykańskich. Zwraca uwagę na ich wygląd, sposób poruszania się, budowę. Pyta dziecko, co wie na temat zwierząt przedstawionych na fotografiach. Następnie opowiada mu o najbardziej niebezpiecznych zwierzętach, które nazwano „Wielką Piątką Afryki” (Big Five): lwa, słonia afrykańskiego, nosorożca czarnego, lamparta, bawoła afrykańskiego.

Zwraca uwagę na przystosowanie się zwierząt do środowiska, w którym żyją.

Lew – łapy zakończone ostrymi pazurami, silne szczęki doskonałe do powalania i zabijania nawet bardzo dużych zwierząt, groźnie wyglądająca grzywa, która zwiększa przewagę samca broniącego terytorium stada, stanowi naturalną ochronę głowy i szyi podczas walki.

Słoń afrykański– duże uszy wykorzystywane do chłodzenia, długa trąba zakończona dwoma palczastymi wyrostkami służąca do oddychania, wąchania, picia, kąpieli, zbierania pożywienia i zrywania gałęzi z wyższych partii drzew, ciosy służące do obrony, miękka i delikatna spodnia strona stóp, dzięki czemu słoń może poruszać się bezszelestnie. Po kąpieli słonie obsypują wilgotną skórę piaskiem, a powstała w ten sposób warstwa kurzu i błota pomaga im chronić się przed słońcem i owadami.

Nosorożec czarny – żywi się zróżnicowanym pokarmem roślinnym, ma szerokie i płaskie zęby trzonowe służące mu do rozcierania liści. Róg wykorzystuje do obrony. Gruba skóra stanowi ochronny pancerz a tarzanie się w błocie pomaga utrzymać niską temperaturę ciała i chroni przed pasożytami. Nosorożec biega bardzo szybko.

Lampart – dzięki ubarwieniu jest prawie niewidoczny wśród traw lub liści drzew. Ma szerokie łapy z ostrymi pazurami. Cechują go niebywała zwinność i siła – lamparty potrafią się wspinać, wciągnąć na drzewa ofiary trzy razy cięższe od siebie. Lampart potrafi świetnie pływać i wykonywać siedmiometrowe skoki.

Bawół afrykański – jest roślinożercą o ogromnej wadze (zwykle od 500 do 900 kg). Osadzone na dużej głowie potężne, ostre rogi służą do obrony i ataku. Bawoły mają silne kończyny, które są zakończone dwoma palcami pokrytymi racicami).

Rodzic zadaje pytanie: Dlaczego zwierzęta z Wielkiej Piątki Afryki uważa się za najniebezpieczniejsze zwierzęta świata? Dziecko zgłasza swoje pomysły i wymienia poglądy. (Te zwierzęta są znane z waleczności, zwłaszcza, gdy bronią młodych lub zostaną zranione).

3. „Bilety do zoo” – zabawa matematyczna.
R. przygotowuje monety i banknoty, można użyć pliki: monety i banknoty.doc.
Dziecko przypomina sobie wygląd i nominały poszczególnych monet i banknotów i układa je odpowiednio ilustrując opowiadanie:
Adam chce kupić bilet do zoo dla siebie i dla taty. Bilet dla dorosłego kosztuje 6 zł, dla dziecka – 4 zł. Jakimi monetami możesz zapłacić za swój bilet? Wybierz odpowiednie monety i ułóż je. Czy istnieje tylko jeden sposób zapłaty? Dziecko dodaje odpowiednie wartości.. R. proponuje inne zagadki:
Adam zaprosił do zoo Adę. Ile zapłacą za bilety? Ada idzie do zoo z mamą. Ile zapłacą za bilety?

monety i banknoty – word

4. „Zoo” – masaż do fragmentu wiersza Bolesława Kołodziejskiego.
Dziecko leży na brzuchu, a R. wykonuje masaż jego pleców. Potem następuje zmiana ról.

„Zoo” Bolesław Kołodziejski

Tu w zoo zawsze jest wesoło, (masujemy plecy otwartymi dłońmi)
tutaj małpki skaczą wkoło, (wykonujemy ruchy naśladujące skoki po okręgu)
tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskamy płaskimi dłońmi)
biegną zebry niczym konie, (lekko stukamy pięściami)
żółwie wolno ścieżką człapią, (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie)
w wodzie złote rybki chlapią. (…) (muskamy raz jedną, raz drugą ręką)

5. „Plan zoo” – zabawa plastyczna.
Dziecko rysuje na szarym papierze wybiegi dla zwierząt, basen hipopotama, ptaszarnie, małpiarnie itd. Wkleja sylwety zwierząt lub wykonuje rysunki. W trakcie zabawy może słuchać piosenki idziemy do Zoo.

6. Zadania do wykonania w kartach pracy:

5-latki: Praca z KP4.30 – umieszczanie nalepek ze zwierzętami w odpowiednich miejscach, doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacja w przestrzeni, rozpoznawanie zwierząt po fragmencie ciała, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

6-latki: Praca z KP4.35a – czytanie wyrażeń, dopasowywanie ich do ilustracji zwierząt. Praca z KP4.35b – podawanie nazw zwierząt, podpisywanie ilustracji po śladzie, ćwiczenia artykulacyjne. Praca z KP4.38a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie