Informacje dla grupy: Smerfy

Informacje z grupy Smerfy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

Marzec

W marcu zauważamy pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny: śpiewające ptaki i świecące coraz cieplej słońce.

Na początku marca dowiemy się co nieco o przedwiośniu i o marcowej pogodzie, skąd się wzięło przysłowie „W marcu jak w garncu”, będziemy ćwiczyć i doskonalić liczenie, przeliczanie oraz dodawanie i odejmowanie elementów. Poznamy literę W,w na przykładzie wyrazu wazon i wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze.

Założymy własną hodowle roślin w kąciku przyrodniczym i dowiemy się co potrzebują rośliny do życia. Dowiemy się co się dzieje z rośliną pod ziemią i dlaczego korzeń rośliny jest jej tak bardzo potrzebny. Będziemy szukać oznak wiosny na placu przedszkolnym oraz w Parku Kilońskim. Dowiemy się jakie są charakterystyczne cechy nowej pory roku.  Poznamy literę C,c na podstawie wyrazu cebulka i będziemy uczestniczyć w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach.

W kolejnym tygodniu będziemy kontynuować tematykę o wiośnie porozmawiamy o dbaniu o zdrowie także wiosną. Przypomnimy sobie o starym ludowym zwyczaju i symbolu odchodzącej zimy-topieniu marzanny. W tym tygodniu poznamy literę G,g na przykładzie wyrazu globus oraz innych. Stworzymy zbiory różnych przedmiotów, przeliczymy przedmioty w zbiorach, poćwiczymy dodawanie w zakresie 10.

W minionym tygodniu dowiemy się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie wyszukiwały w książkach i zweryfikujemy informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów.  Wykonały wiele ćwiczeń w dodawaniu w zakresie 10. Poznamy w literę Ł, ł na podstawie wyrazu łapa i utrwalimy jej zapis i miejsce w słowach. Uczestniczyły w zabawach ruchowych do piosenek, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem.. Rozpoznamy zmysłem dotyku, smaku i zapachu różnego rodzaje produkty mleczne.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowcze na miesiąc luty

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Cele ogólne:

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon; N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania;

scenariusz-zajęć-w-przedszkolu-luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc STYCZEŃ

 Styczeń bardzo kolorowy i wesoły miesiąc pomimo tego, że zimowy. Dzieci w tym miesiącu poznają nazwy miesięcy, dni tygodnia, poznamy budowę zegara i jak odczytywać z niego czas.

W następnym tygodniu zapoznamy się z zimowym krajobrazem i dowiemy się co można robić zimą, żeby się nie nudzić i jak się ubrać w zimowe dni.

Poznamy cyfrę 8 i 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Będziemy poznawać litery U i S, a także doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu oraz rozwijać  kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Wspomnimy również o babci i dziadku, o tym jak się bawili jak byli mali i jak bawimy się z nimi teraz.

Zaprosimy również naszych dziadków na uroczystość z okazji ich święta i przygotujemy dla nich drobne upominki.

Zimowe sporty, jakże mogłoby ich zabraknąć. Dowiemy się jak się bawić, jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Jakie są zimowe dyscypliny sportowe, kto zdobył medale na zimowej olimpiadzie?

Będziemy omawiali również temat dymów, akcja sanepidu „Mamo, tato nie pal proszę”- akcja antynikotynowa mająca na celu wprowadzenie do tematu, która ma uświadomić dzieciom, że palenie papierosów jest szkodliwe dla organizmu człowieka.