ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

• Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.
• Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
• Poznaje środki transportu wodnego.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
• Poznaje sporty wodne.
• Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.
• Obserwuje wiosenną przyrodę.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Przelicza w zakresie 1-6.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
• Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.
• Zna znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
• Wie skąd pochodzi woda, a co za tym idzie: wzmacnia wiedzę o potrzebie picia wody.
• Wie czym jest woda źródlana/woda dobrej jakości.
• Utrwala nawyk picia wody.
• Wie, że:
*las jest zespołem różnych organizmów żyjących w dynamicznej równowadze,
*las to dom dla zwierząt,
*człowiek może czerpać z lasu wiele korzyści,
*należy szanować poszczególne elementy składające się na las.
• Zna pojęcie segregowania odpadów.
• Wie, jak ważne jest segregowanie odpadów.
• Zna pojęcie recyklingu.
• Wie, dlaczego recykling jest tak ważny.

ZIEMIAWUSCISKU

 

BAL U ZDROJKA CZYLI „ŚWIĘTO WODY I ZDROJKA”

?
?

DSC_1221

?? ?