Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

– Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo.
– Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych zjawisk.                      – Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „f”, doskonali analizę i syntezę głoskową,        – Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
– Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzmienie.
– Wykonuje improwizacje ruchowo – taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo
– Nauka prognozowania pogody na podstawie chmur.
– Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek.
– Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
– Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji
-Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróży.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.        – Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
– Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
– Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
– Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.
– Wymyślanie nowych konstrukcji latających z papieru, doskonalenie orientacji na kartce.    – Uczestniczy w zabawach sprawnościowych, doskonali równowagę.
– Tworzenie książki albumu o pojazdach latających. Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych. Dostrzega cechy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
– Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku. Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu.
– Poznaje obraz graficzny wielkiej i malej litery  b, doskonali analizę i syntezę głoskowa.
– Doskonali koordynację wzrokowo – ruchową podczas kalkowania ptaków.
– Klasyfikuje klocki według kształtu, wielkości, koloru i grubości. Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np motyli i kwiatów. Stosowanie określeń :mniej, więcej.