Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc CZERWIEC

linia2 (2)

lato

Dziecko:

 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy, porządkowanie elementów od najmniejszego do największego.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
 • Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń, cierpliwe wysłuchiwanie innych.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo oraz w polskich lasach.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.
 • Obserwowanie zmian w przyrodzie latem, poznanie zjawisk atmosferycznych w czasie burzy. Zachowanie ostrożności.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych, przypomnienie znaczenia kalendarza pogody, rozumienie oznaczeń.
 • Poznanie charakterystycznych cech krajobrazów – morskiego, górskiego i leśnego.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, ochrona przed słońcem.
 • Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Usprawnienie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.