Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ w grupie I „Pszczółki”

„Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka”. To jedno z przysłów o miesiącach, które poznamy i nauczymy się dostrzegać powtarzalność pór roku. Miesiąc styczeń przypomina nam o wyjątkowych członkach rodziny, jakimi są babcia i dziadek, dlatego też przygotujemy dla nich niespodzianki.
Dziecko:

 • Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozwija wyobraźnie i pomysłowość.
 • Wyzwala ekspresję twórczą (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia.
 • Nabywa kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Usprawnia percepcję wzrokową,  myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Dostrzega regularność i następstwa pór roku.
 • Prowadzi eksperymenty / obserwacje/ ze śniegiem, lodem – poznawanie właściwości
 • Posługuje się określeniami: zimny, mokry, twardy, miękki. biały, przezroczysty
 • Identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych.
 • Potrafi porównywać kształty, łączy takie same elementy w pary.
 • Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci i okazywanie im szacunku
 • Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Doskonali liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Rozwija motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznaje zimowe dyscypliny sportowe i nazwy sprzętu sportowego
 • Rozwija umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uczy się piosenek i pląsów.
 • Bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach 

  PIOSENKI:
  „Tupu, tup, po śniegu”
  1.Przyszła zima biała,
  śniegu nasypała
  Zamroziła wodę,
  staw pokryła lodem
  Ref. Tupu, tup po śniegu
  Dzyń, dzyń, dzyń na sankach
  skrzypu , skrzyp na mrozie
  lepimy bałwanka. /2x
  2.Kraczą głośno wrony
  Marzną nam ogony
  mamy pusto w brzuszku
  dajcie nam okruszków.
  Ref. Tupu, tup…
  3.Ciepłe rękawiczki
  i wełniany szalik,
  białej, mroźnej zimy,
  nie boję się wcale.
  Ref. Tupu, tup.

  „Wesoła piosenka dla babci i dziadka”
  1
  .Nie wszystkie babcie lubią walczyki ,
  nie wszystkie noszą stare kolczyki ,
  nie wszystkie babcie mają po sto lat ,
  dla nie jednej babci wesoły jest świat.
  Ref. Babcia , babcia to starsza dziewczynka ,
  co kiedyś miała usta jak malinka ,
  Mamę i tatę dawno wychowała ,
  za to w prezencie wnuki dostała , wnuki dostała
  – To właśnie my !
  2.Niektóre babcie przyznacie sami ,
  zatańczą disco razem z dziadkami ,
  i ja chcę bardzo mocno wierzyć w to ,
  że tak tańczyć będą lat przynajmniej sto