ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE DLA GRUPY I ‘’ PSZCZÓŁEK’ NA MIESIĄC LUTY 2019

DZIECKO:
– Rozwija zainteresowania książką, wypowiada się na temat jej treści,
– Buduje wypowiedzi zrozumiałe dla innych.
– Uważnie słucha czytanych bajek , wierszy i opowiadań.
– Odróżnia dobro od zła, wspólnie tworzy bajkę.
– Rozwija kreatywność i swobodną ekspresję teatralną, odgrywa role.
– Przestrzega zasad korzystania z książek, dba o nie.
– Kształtuje spostrzegawczość, refleks i umiejętność kojarzenia.
– Odczuwa radosną atmosferę w oczekiwaniu na zabawę karnawałową oraz występy z okazji Dnia Babci i Dziadka.
-Klasyfikuje przedmioty wg określonej cechy – wielkość, kształt, kolor.
– Doskonali umiejętność przeliczania w zakresie 1 – 4,
– Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt.
– Posługuje się określeniami – na, obok, w, pod.
– Rozwija wyobraźnię i pomysłowość, rozbudza zainteresowania otaczającym  światem.
– Poznaje historię węgla, soli, żarówki, roweru oraz ciekawostki o kosmosie i ziemi, uczestniczy w zabawach badawczych.
– Ćwiczy spostrzegawczość słuchowo – wzrokową, myślenie przyczynowo – skutkowe.
– Tworzy różne prace plastyczno – techniczne doskonaląc sprawność manualną.
– Podejmuje próbę posługiwania się nożyczkami.
– Przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz współdziała w zabawie, komunikuje się głosem umiarkowanym.
– Doskonali swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
– Dba o swój estetyczny wygląd, sposób poruszania się oraz zachowania się podczas posiłków.
– Uczy się piosenek i pląsów, bierze udział w zabawach muzyczno – rytmicznych.
– Rozpoznaje uczucia za pomocą symboli, identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych.

Piosenka  „Garść muszelek”
słowa: K. Parnowska, muzyka: F. Rybicki
1.Morze, morze – co nam dajesz?
Podróż statkiem w obce kraje.
Dla rybaków pełne sieci,
a muszelki mam dla dzieci.
Ref.:
Garść muszelek mam
garść muszelek mam.

2.Morze, morze – co nam dajesz?
Zdrowie tym, co mnie kochają,
słoną kąpiel w słońca blasku,
garść muszelek w ciepłym piasku.
Ref.:
Garść muszelek mam…

3.Morze, morze – co nam dajesz?
Złoty bursztyn z morskich bajek,
i nadmorskiej trawy szelest,
i dla dzieci garść muszelek.
Ref.:
Garść muszelek mam…