ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE na miesiąc- KWIECIEŃ

DZIECKO:
– Wzmacnia więzi rodzinne.
– Zapoznaje się z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą,
poznaje polskie zwyczaje i tradycje.
-Poznaje określenia – pisanka, kraszanka, święconka.
– Kształtuje umiejętność uważnego słuchania opowiadań, wierszy, piosenek.
– Łączy opis słowny z przedmiotem, rozwiązuje zagadki.
– Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy, liczy w dostępnym zakresie,
– Utrwala znajomość kolorów podstawowych.
– Doskonali rozwój małej i dużej motoryki poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe,  tańce i       pląsy.
– Buduje poprawne wypowiedzi podczas swobodnych rozmów i na temat wysłuchanych   utworów.
– Kształtuje umiejętność właściwego zachowania się przy stole podczas  posiłków,
przestrzega ustalonych zasad obowiązujących w grupie.
– Poznaje pracę rolnika, poznaje produkty, które powstają z mleka, rozumie znaczenie
jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia.
– Potrafi utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, podczas zabaw, zajęć, spożywania      posiłku.
– Rozwija swoją spostrzegawczość, uwagę, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową.
– Kształtuje swoją odwagę, ciekawość, zainteresowanie otaczającym je światem
– Wie, że należy szanować przyrodę.
– Rozwija zainteresowania książką, poznaje określenia –okładka, strona, kartka, księgarnia.
– Potrafi układać opowiadania, historyjki, rozbudza ciekawości badawcze, obserwacyjne.

Dnia 14.03. o godz. 15:45  odbyły się  zajęcia otwarte  pt. „ Budzimy Wiosnę”
na których  tworzyliśmy  instrumenty muzyczne. Służą one dzieciom w zabawach rytmicznych. Serdecznie dziękujemy Mamie Julii za  poświęcony czas,  zaangażowanie i wykonanie pięknych instrumentów.