Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ

           linia2

„Styczeń rok stary z nowym styka,czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka”.

Dziecko:

 • Nabiera umiejętności planowania.
 • Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Nazywa pory roku oraz ich charakterystyczne cechy- dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Określa położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwija wyobraźnie i pomysłowość.
 • Odczytuje globalnie wyraz
 • Wyzwala ekspresję twórczą (plastyczną, muzyczno-ruchową).
 • Poszerza słownik o nazwy miesięcy, nazywanie dni tygodnia.
 • Doskonali umiejętności manualne (cięcie papieru, mocowanie).
 • Buduje wypowiedzi na podany temat -formułuje życzenia dla babci i dziadka.
 • Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci i okazuje im szacunek
 • Nabywa kompetencji językowej, dzieli wyrazy na sylaby.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.
 • Usprawnia percepcję wzrokową,  myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Klasyfikuje przedmioty (pary funkcyjne).
 • Zna zasady układania rytmu.
 • Doskonali liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Poznaje zimowe dyscypliny sportowe i nazwy sprzętu sportowego
 • Identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych
 • Radzi sobie w sytuacjach stresowych, nabywa odporności emocjonalnej.
 • Potrafi okazywać uczucia i budować więzi rodzinne.
 • Uczy się wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć i podczas występów
 • Dba o własne zdrowie i zna znaczenie hartowania
 • Poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 • Uczy się postaw zdrowej rywalizacji i współpracy w parach.
 • Wyzwala aktywność pantomimiczną
 • Obserwuje uważnie otoczenie, nazywa jego elementy, porównuje z tym, co znajduje się bliżej i dalej.
 • Rozwija motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • Rozwija umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Piosenka:    „POLKA DLA BABCI I DZIADKA”
1.Dziś w przedszkolu piękny bal, bal wspaniały na 100 par,
Bal dla dziadków i dla babć, pięknie zapraszamy Was.
Ref.
To jest polka dla dziadziusia i dla babci i dla wnusia
Kto poleczkę naszą zna, niech zatańczy tak jak ja. /x 2
2.
Do przedszkola zapraszamy babcię, dziadka, tatę, mamę
My tańczymy polkę wraz, bardzo miło płynie czas
Ref.
To jest polka dla dziadziusia i dla babci i dla wnusia
Kto poleczkę naszą zna, niech zatańczy tak jak ja. /x 2

Wiersz:       „Moja babcia”
Jestem sobie wnuczka/ek mała/ły,.
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek, których słucha się wspaniale,
gry, zabawy, wyliczanki,
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!