Poznajemy historię naszego miasta.

WYCIECZKA DO IZBY KASZUBSKIEJ W SP NR 10

5 lutego w środę na godzinę 10.00 idziemy do pobliskiej szkoły podstawowej do Izby Kaszubskiej na tzw. żywą lekcje historii . W specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach zgromadzone są tam przedmioty, mówiące o życiu, kulturze tradycjach dawnych Kaszub. Prowadzone są tam zajęcia w ramach edukacji regionalnej. Bezpośredni kontakt z zebranymi tam przedmiotami pozwala dzieciom wyobrazić sobie, jak kiedyś żyli mieszkańcy wsi, kiedy Gdynia była jeszcze wioską a nie miastem.